Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Žádanka IKT

Základní údaje žadatele:

Jméno a příjmení:*

kontrola počítače - kontrola notebooku - kontrola interaktivní tabule - problém s programem - instalace programu - nastavení programu - elektronická žákovská knížka - data na web školy - ostatní

Označení místnosti:

(Oznacení na dveřích.)

Datum vložení:*

Priorita:*

Specifikace žádanky:

Druh žádosti:*

Druh problému:*

Specifikace problému:*

Popis závady/žádosti:*

(Popište problém, který nastal, uveďte vše co uznáte za vhodné.)